Anglický tábor Lost in the Jungle

Příměstský tábor má hlavní základnu v prostorách na adrese U Černé věže 14, České Budějovice, hlavní vedoucí tábora: Mgr. Andrea Procházková, DiS., další vedoucí je Bc. Tereza Matysová, praktikantka Michaela Prosová.

Maximální kapacita je 15 dětí, minimální počet účastníků 5. Určeno pro děti od 6 do 16 let.

Program: Podařilo se nám přežít pád letadla, ale ocitli jsme se uprostřed divoké džungle. Podaří se nám najít cestu do bezpečí a dostat se zpět domů? Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu, při níž bude potřeba důvtip i bystrá mysl, ale také odvaha.

Veškerý program bude zaměřený na procvičování a získávání nových znalostí z angličtiny, děje se tak přitom zábavnou formou pomocí her, luštění, soutěží, … Nezapomínáme ani na pohybové aktivity. Každý účastník si z našeho tábora odnese domů nejen nová slovíčka spojená s osobním prožitkem.

Součástí tábora je celodenní dobrodružný výlet do Safari resortu v Hluboké u Borovan.

Cena: 3300 Kč.

V ceně tábora je zahrnuto:

 • každý den 2x svačina, 1x oběd, pitný režim
 • Celodenní výlet do Safari resortu v Hluboké u Borovan.
 • veškerý materiál
 • odměny a ceny

Způsob platby:

 1. záloha: 50% z ceny 14 dní po podání přihlášky, v případě pozdějšího přihlášení bude termín uzpůsobený individuálně
 2. doplatek: 50% z ceny do 24. 6. 2024, nejpozději 14 dní před začátkem akce

V případě odhlášení méně než 14 dní před začátkem akce se 20% ze zaplacené zálohy stává nevratných na pokrytí již vynaložených nákladů na účastníka. Záloha i doplatek jsou vratné, pokud odhlášený účastník zajistí náhradníka, který akci v dohodnutém termínu uhradí.

Přihlásit své dítě na tábor můžete zde. Přihlášku Vám po elektronickém podání vygenerujeme a zašleme na email a podepsanou nám ji opět emailem pošlete jako kopii, nebo originál poštou. Originál přihlášky, prosíme, nevyhazujte, odevzdáte jej nejpozději při nástupu dítěte na tábor. Přihláška se považuje za závaznou po jejím jejím elektronickém podání. Na zadaný email Vám přijdou podklady pro platbu a další potřebné dokumenty a informace.  Odesláním přihlášky stvrzujete správnost uvedených údajů, souhlasíte se zpracováním, shromažďováním a uchováváním těchto osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vyplněné osobní údaje se shromažďují výlučně pro administrativní účely spojené s pořádáním příměstského tábora a pro umožnění komunikace v souvislosti s konáním akcí Universum v Kostce.
  Zavazujete se, že uhradíte vybraný tábor v datu splatnosti faktury. Při pozdní úhradě faktury má provozovatel právo účtovat si úrok z prodlení, jak je definován § 1977, § 1978 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku. Jsem si vědom/vědoma, že dítě může být z tábora vyřazeno a) ze zdravotního důvodu, b) požádá-li o to zákonný zástupce písemně, přičemž storno poplatek se řídí pravidly uvedenými výše c) nezaplatí-li zákonný zástupce úplatu za objednané tábory.
  GDPR (ve smyslu souhlasu s pořizováním fotografií apod.) je obsahem tištěné přihlášky, kterou je potřeba před zahájením tábora podepsat zákonným zástupcem.