Nabídka kurzů

Nabízíme vám volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti, dospělé i seniory. Stačí si vybrat!

Kurzy je možné vést prezenčně u nás či u Vás, nebo online.

  • Cizí jazyky: němčina, angličtina
  • Doučování žáků ZŠ: matematika, němčina, angličtina, čeština (možnost doučování i dalších předmětů)
  • Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ a hudební obory VŠ
  • Doučování studentů SŠ: němčina, angličtina, čeština, matematika (možnost i dalších předmětů)
  • Příprava k maturitě
  • Tvořivé dílny pro děti od 5 let, také pro děti s (pra)rodiči – úterý 17:00 – 18:30, jednou za dva týdny. První tvoření ve školním roce 2022/2023 proběhne 20. 9. 2022,  rozpis hodin postupně najdete zde
  • Hudební obory (zpěv, klavír, zobcová flétna, příčná flétna, klávesy, housle, viola, bicí a mnohé další)
  • Kreativní tanec pro děti od 3 do 7 let – každý čtvrtek v čase 17:00 – 17:45, začínáme úvodní lekcí zdarma 15.9. Nutná rezervace míst! Více informací o tancování najdete zde

Výuka hudebních (ani jiných) oborů u nás není limitována věkem, jako je tomu na školách, ani osnovami, které by přesně stanovovaly, co se v hodinách smí a co ne. V našem centru se může učit hudbě každý, protože cílem hudebního vzdělávání je především láska k tvorbě a hudbě jako takové. Lekce přizpůsobíme Vašim potřebám a přáním!