Ceník

CENÍK platný od 1.9.2023        

Rozmezí cen u měsíčních plateb je dáno počtem lekcí, které na daný měsíc připadají (4 – 5 lekcí).

Pololetní sazby jsou psány podle maximálního možného počtu lekcí v daném pololetí, ale počítají se od skutečného začátku výuky podle reálného počtu hodin v daném pololetí.

Ceník se vztahuje k lekcím, které probíhají pravidelně každý týden. V případě, že je dohodnuta pravidelná nižší periodicita výuky (např. jednou za dva týdny), účtujeme si navíc za každou lekci 40% z běžné ceny uvedené v ceníku. 

CIZÍ JAZYKY        
Předškolní děti 45 minut      
skupina 2-5 dětí cena za osobu      
Měsíční platba* 720 – 900 Kč      
Půlroční platba**** 3 600 Kč      
         
Ostatní studenti skupina 2-5 osob individuální lekce konverzace 2-5 osob Individuální lekce 45 minut
60 minut Cena za osobu   Cena za osobu

340 Kč/lekce

Měsíční platba* 1200 – 1500 Kč 1560 – 1950 Kč 1280 – 1600 Kč 1360 – 1700 Kč
Půlroční platba **** 6 000 Kč 7 800 Kč 6 400 Kč

6 800 Kč

         
HUDEBNÍ OBORY        
Individuální kurz** 45 minut 60 minut Skupinový kurz** 45 minut
Měsíční platba* 1360  – 1700 Kč 1560 – 1950 Kč   Skupina od 2 osob
Půlroční platba 6 800 Kč 7 800 Kč   3 800 Kč/os.
         
DOUČOVÁNÍ ZŠ/SŠ, PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM  
60 minut Skupina 2-5 osob Individuální lekce    
  Cena za osobu   45 minut  
Cena za lekci 250 Kč 370 Kč 320 Kč  
Měsíční platba* 1000 – 1250 Kč 1480 – 1850 Kč 1800 – 1600 Kč  
Půlroční platba (20 lekcí)**** 5 000 Kč 7 400 Kč 6 400 Kč  
         
TVOŘIVÉ DÍLNY      
Skupinový kurz 90 minut      
Skupina od 4 osob cena za osobu***      
Jednorázový vstup

od 180 Kč***

     
         
V případě výuky u žáka/studenta si účtujeme příplatek za cestu – po ČB od 50 Kč, mimo ČB na doptání (záleží na dojezdové vzdálenosti)
Vysvětlivky: * Cena se odvíjí od počtu lekcí, které připadnou na daný měsíc (4 – 5 lekcí).
  ** Skupinový kurz: zobcová flétna. Ostatní = individuální kurz.
  *** V ceně kurzu jsou započteny používané materiály.  
  **** Vztahuje se na školní pololetí od 4.9.2023 do 31.1.2024 – 20 lekcí. (Při vystavování faktury se zohlední konkrétní den výuky a termín zahájení výuky, cena bude stanovena podle reálného počtu hodin, které na konkrétního studenta na pololetí připadají.)