Naši lektoři

Naši lektoři jsou vzdělaní v oborech, jež vyučují, čímž zajišťujeme vysokou úroveň kurzů.

Mgr. Andrea Procházková, DiS. 

 • Vzdělání: 
  • Mediální studia na UK v Praze
  • Konzervatoř v Českých Budějovicích – klavír
  • ZUŠ Vlachovo Březí – příčná flétna 2 cykly
 • Certifikáty: 
  • Zdravotník zotavovacích akcí 
  • C1 z německého jazyka
  • certifikáty ze seminářů DVPP pro učitele klavíru (od EU)
 • Obory:
  • Klavír pro děti (od 3 let) i dospělé
  • Klávesy
  • Němčina pro děti od 4 let
  • Němčina pro dospělé
  • Italština pro začátečníky
  • Paličkování
  • Příprava k přijímacím zkouškám z hudební teorie
 • Praxe: od roku 2010 učitelka na ZUŠ, od roku 2008 praxe v soukromých hodinách klavíru dětí i dospělých, 3 roky korepetice sboru, od roku 2008 výuka jazyků (vč. jazykové školy), doučování žáků (Mat, Fyz, Che, Čj, Dej, jazyky),  příprava k přijímacím zkouškám z hudební teorie (vč. hlasové výchovy, rytmu, …), publikování v různých periodikách (Jihočeský Kurýr, Deník, Novinky.cz, infokoktejl.cz), vedoucí na letních dětských táborech, organizace příměstských táborů od r. 2016

 

Lenka Harcová, DiS.

 • Obory: 
  •  Zpěv
  • Flétny (zobcová, příčná, altová)
  • Paličkování
 • Vzdělání: 
  • Sou a U oděvní Strážnice
  • Konzervatoř v Českých Budějovicích – klasický zpěv
 • Certifikáty:
  • kurz pedagogického minima
  • základy batikování
  • základy paličkování
  • základy malování na hedvábí
  • základy strojového pletení
  • základy na vyšívacím stroji
  • manažerské minimum
 • Praxe: 10 let výuka hry na flétny, výuka zpěvu dětí předškolního, školního věku i dospělých, vedoucí tanečních oborů, čtyři roky pracovnice šicí dílny

 

Mgr. Andrea Doudová

 • Obor:
  • Anglický jazyk
  • Vedoucí anglických příměstských táborů
 • Vzdělání: 
  • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, obor Anglický jazyk – Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • státní zkouška z pedagogiky a psychologie, osvědčení asistenta pedagoga a pedagoga volného času
 • Certifikáty: 
  • B2 z anglického jazyka (certifikát FCE),
  • státní zkouška z pedagogiky a psychologie,
  • osvědčení asistenta pedagoga a pedagoga volného času
 • Praxe: 3 roky praxe doučování žáků základních škol (Čj, Aj), 2 roky praxe vyučování anglického jazyka na jazykové škole, 4 roky praxe vedoucího letních dětských táborů, souvislé 14-denní praxe v dětských jeslích, mateřských školách a základních školách

 

Tomáš Lísal, DiS.

 • Obor:
  • Klavír
  • Klávesy
 • Vzdělání: 
  • Konzervatoř v Českých Budějovicích, diplomovaný specialista, obory klavír a skladba
 • Praxe:
  • Účast na klavírních soutěžích (Per Quattro mani, sólový klavír), veřejné koncerty a recitály, absolvování klavírních seminářů (Ivo Kahánek)
  • Vyučuje aktivně od roku 2011, na klavír hraje od svých 6 let, věnuje se hře na klavír i varhany, improvizaci a skladbě

 

Viktor Polančík, DiS.

 • Obor:
  • Housle
  • Viola
 • Vzdělání: 
  • Konzervatoř v Českých Budějovicích, absolutorium v oboru hra na violu
 • Absolvovaný seminář:
  • Absolvent kurzu Ruské metodiky hry na housle od Larisy Kolcové v roce 2015
 • Praxe:
  • Soukromě vyučuje již 5 let, v rámci Universa 3 roky, již 8 let externě vypomáhá jako hráč na violu v Orchestru Jihočeského divadla

 

Bc. Andrea Benedová

 • Obor:
  • Matematika
  • Zpěv
 • Vzdělání: 
  • 2020 – Konzervatoř České Budějovice – zpěv
  • 2008 – 2013 Přírodovědecká fakulta JU
  • 1996 – 2007 ZUŠ Rokycany – zpěv, klavír
 • Certifikáty:
  • 2021 Léčení hlasem metodou Kotodama
  • 2019 – 2020 profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  • 2019 – 2020 vzdělávací program Výchova a vzdělávání dětí metodou Montessori pro předškolní děti
  • 2019 vzdělávací program České Orffovy společnosti
  • 2018, 2017 semináře metodiky výuky hudebních programů pro předškolní děti HŠ YAMAHA
  • 2017 vzdělávací program Hlasová dílna
 • Praxe:
  • 2017 – 2018 vedení hudebních kurzů pro batolata a předškolní děti v HŠ YAMAHA
  • 2017 – 2019 soukromé doučování matematiky a angličtiny žáka 2. stupně ZŠ
  • 2007- 2008 soukromé doučování matematiky, chemie a angličtiny studenta VŠ

 

Vlaďka Jestřábová

 • Obor:
  • Zobcová flétna
 • Vzdělání:
  • Středočeská konzervatoř -skladba a aranž
  • Akademie staré hudby v Brně – třída Andrease Kröpera – barokní příčná flétna
 • Certifikáty:
  • Kurz hudební improvizace Jiřího Pazoura
  • Letní jazzová dílna Karla Velebného 
  • Hra na flétnu pro učitele
  • Interpretační víkendy bubnování 
 • Praxe
  • 2005 – 2021 soukromá výuka
  • 1995 – 2001 ZUŠ a 2. SZUŠ Máj
  • 1990 – 1996 KVS U Tří Kohoutů – Brno
  • 1987 – 1990 vedoucí hudebních kurzů v OKS Brno-venkov

 

Bc. Livie Dominika Rabová

 • Obor:
  • Angličtina
 • Vzdělání:
  • Jihočeská univerzita – Pedagogická fakulta – anglický jazyk, výchova ke zdraví
 • Certifikáty:
  • FCE – English
 • Praxe:
  • Lektor angličtiny na příměstském táboře
  • Jazyková škola Lexos

 

Bc. Jan Maule

 • Obor:
  • Zpěv
 • Vzdělání:
  • bakalářské
 • Certifikáty:
  • 4 roky klasického zpěvu u Dagmar Volfové
  • 1 rok klasického zpěvu u Martiny Štecherové
 • Praxe:
  • 4 roky soukromá výuka zpěvu 
  • 4 roky v operním sboru Jihočeského divadla
  • 20 let zpěvák a písničkář v kapelách

 

Tereza Golombková

 • Obor:
  • Hra na klavír
 • Vzdělání:
  • Konzervatoř v Českých Budějovicích
 • Certifikáty:
  • 2021, 2020 Mezinárodní klavírní kurz pražské konzervatoře
  • 3. místo a čestné uznání v mezinárodní soutěži Broumovská klávesa 2020
 • Praxe:
  • Vedoucí a korepetitor na táboře pěveckého sboru Jitřenka

 

Lenka Doležalová

 • Obor:
  • Hra na klavír
 • Vzdělání:
  • Gymnázium Moravské Budějovice
  • Konzervatoř v Českých Budějovicích – klavír
  • Jihočeská univerzita – Teologická fakulta – pedagogika volného času
 • Certifikáty:
  • 2018 – Klavírní inspiromat Chotěboř
 • Praxe:
  • 2019 – 2021 ZUŠ Piaristické náměstí
  • 2017 – 2021 centrum vzdělávání a volného času Universum v Kostce
  • 2014 – 2016 vedoucí na dětských táborech

 

Martina Weisfeitová

 • Obor:
  • Český jazyk
  • Hra na klavír

Simona Martanová

 • Obor:
  • Tvořivé dílny

Martina Němejcová

 • Obor:
  • Kreativní tanec

Elena Průšová

 • Obor:
  • Hra na klavír
  • Hra na klávesy

Tereza Rašková

 • Obor:
  • Hra na kytaru

Karel Čížek

 • Obor:
  • Hra na flétnu

Veronika Pešková

 • Obor:
  • Hra na klavír
  • Hra na klávesy