Prohlášení ohledně nových mimořádných opatření vlády ohledně nového typu koronaviru Covid-19

V našem centru volného času a vzdělávání Universum v Kostce probíhá program v běžném režimu, opatření o uzavření škol se nás netýkají. V centru máme nařízenou zvýšenou hygienu rukou a desinfekci prostor. Výuka neprobíhá v našich prostorách pouze v těchto případech: 1. lektor nebo žák/student má od hygienka nebo lékaře nařízenou domácí karanténu z důvodu návratu z Itálie 7.3.2020 nebo později, případně z jiných důvodů.2. Lektor nebo žák/student se necítí být zdráv a má důvodné podezření na nákazu novým typem koronaviru nebo jiného onemocnění, pro které je samozřejmě důvod výuku rušit.Výuka může v rizikových případech probíhat online přes Skype nebo jiné online kanály po dohodě s lektorem, pokud zdravotní stav lektora i žáka/studenta možnosti výuky odpovídá. V ostatních případech bude výuka nahrazena po uplynutí nařízené karantény.