Naši lektoři

Naši lektoři jsou vzdělaní v oborech, jež vyučují, čímž zajišťujeme vysokou úroveň kurzů.

Mgr. Andrea Procházková, DiS. 

 • Vzdělání: 
  • Mediální studia na UK v Praze
  • Konzervatoř v Českých Budějovicích – klavír
  • ZUŠ Vlachovo Březí – příčná flétna 2 cykly
 • Certifikáty: 
  • Zdravotník zotavovacích akcí 
  • C1 z německého jazyka
  • certifikáty ze seminářů DVPP pro učitele klavíru (od EU)
 • Obory:
  • Klavír pro děti (od 3 let) i dospělé
  • Klávesy
  • Němčina pro děti od 4 let
  • Němčina pro dospělé
  • Italština pro začátečníky
  • Paličkování
  • Příprava k přijímacím zkouškám z hudební teorie
 • Praxe: od roku 2010 učitelka na ZUŠ, od roku 2008 praxe v soukromých hodinách klavíru dětí i dospělých, 3 roky korepetice sboru, od roku 2008 výuka jazyků (vč. jazykové školy), doučování žáků (Mat, Fyz, Che, Čj, Dej, jazyky),  příprava k přijímacím zkouškám z hudební teorie (vč. hlasové výchovy, rytmu, …), publikování v různých periodikách (Jihočeský Kurýr, Deník, Novinky.cz, infokoktejl.cz), vedoucí na letních dětských táborech, organizace příměstských táborů od r. 2016

 

Lenka Harcová, DiS.

 • Obory: 
  •  Zpěv
  • Flétny (zobcová, příčná, altová)
  • Paličkování
 • Vzdělání: 
  • Sou a U oděvní Strážnice
  • Konzervatoř v Českých Budějovicích – klasický zpěv
 • Certifikáty:
  • kurz pedagogického minima
  • základy batikování
  • základy paličkování
  • základy malování na hedvábí
  • základy strojového pletení
  • základy na vyšívacím stroji
  • manažerské minimum
 • Praxe: 10 let výuka hry na flétny, výuka zpěvu dětí předškolního, školního věku i dospělých, vedoucí tanečních oborů, čtyři roky pracovnice šicí dílny

 

Tomáš Lísal, DiS.

 • Obor:
  • Klavír
  • Klávesy
 • Vzdělání: 
  • Konzervatoř v Českých Budějovicích, diplomovaný specialista, obory klavír a skladba
 • Praxe:
  • Účast na klavírních soutěžích (Per Quattro mani, sólový klavír), veřejné koncerty a recitály, absolvování klavírních seminářů (Ivo Kahánek)
  • Vyučuje aktivně od roku 2011, na klavír hraje od svých 6 let, věnuje se hře na klavír i varhany, improvizaci a skladbě

 

Bc. Andrea Benedová

 • Obor:
  • Matematika
  • Zpěv
 • Vzdělání: 
  • 2020 – Konzervatoř České Budějovice – zpěv
  • 2008 – 2013 Přírodovědecká fakulta JU
  • 1996 – 2007 ZUŠ Rokycany – zpěv, klavír
 • Certifikáty:
  • 2021 Léčení hlasem metodou Kotodama
  • 2019 – 2020 profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  • 2019 – 2020 vzdělávací program Výchova a vzdělávání dětí metodou Montessori pro předškolní děti
  • 2019 vzdělávací program České Orffovy společnosti
  • 2018, 2017 semináře metodiky výuky hudebních programů pro předškolní děti HŠ YAMAHA
  • 2017 vzdělávací program Hlasová dílna
 • Praxe:
  • 2017 – 2018 vedení hudebních kurzů pro batolata a předškolní děti v HŠ YAMAHA
  • 2017 – 2019 soukromé doučování matematiky a angličtiny žáka 2. stupně ZŠ
  • 2007- 2008 soukromé doučování matematiky, chemie a angličtiny studenta VŠ

Simona Martanová

 • Obor:
  • Tvořivé dílny

Veronika Nenálová

 • Obor:
  • klavír

Bc. Tereza Matysová

 • Obor:
  • Anglický jazyk
  • vedoucí anglických příměstských táborů

Bujnovská Pavlína

 • Obor:
  • Klavír

Romana Strnadová

 • Obor:
  • Český jazyk

René Klouda

 • Obor:
  • kytara
 •