Ceník

CENÍK platný od 1.9.2021        

Rozmezí cen u měsíčních plateb je dáno počtem lekcí, které na daný měsíc připadají (4 – 5 lekcí).

Pololetní sazby jsou psány podle maximálního možného počtu lekcí v daném pololetí, ale počítají se od skutečného začátku výuky podle reálného počtu hodin v daném pololetí.

Ceník se vztahuje k lekcím, které probíhají pravidelně každý týden. V případě, že je dohodnuta pravidelná nižší periodicita výuky (např. jednou za dva týdny), účtujeme si navíc za každou lekci 40% z běžné ceny uvedené v ceníku. 

CIZÍ JAZYKY        
Předškolní děti 45 minut      
skupina 2-5 dětí cena za osobu      
Měsíční platba* 720 – 900 Kč      
Půlroční platba**** 3 960 Kč      
         
Ostatní studenti skupina 2-5 osob individuální lekce konverzace 2-5 osob Individuální lekce 45 minut
60 minut Cena za osobu   Cena za osobu

300 Kč/lekce

Měsíční platba* 1120 – 1400 Kč 1400 – 1750 Kč 1200 – 1500 Kč 1200 – 1500 Kč
Půlroční platba **** 5 320 Kč 6 650 Kč 5 700 Kč

5 700 Kč

         
HUDEBNÍ OBORY        
Individuální kurz** 45 minut 60 minut Skupinový kurz** 45 minut
Měsíční platba* 1200  – 1500 Kč 1400 – 1750 Kč   Skupina od 2 osob
Půlroční platba 5 700 Kč 6 650 Kč   3 420 Kč/os.
         
DOUČOVÁNÍ ZŠ/SŠ, PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM  
60 minut Skupina 2-5 osob Individuální lekce    
  Cena za osobu   45 minut  
Cena za lekci 230 Kč 300 Kč 270 Kč  
Měsíční platba* 920 – 1150 Kč 1200 – 1500 Kč 1080 – 1350 Kč  
Půlroční platba**** 4 370 Kč 5 700 Kč 5 130 Kč  
         
TVOŘIVÉ DÍLNY      
Skupinový kurz 90 minut      
Skupina od 4 osob cena za osobu***      
Jednorázový vstup od 150 Kč***      
         
KREATIVNÍ TANEC PRO DĚTI 3-7 LET      
Skupinový kurz 45 minut (17 lekcí + úvodní zdarma)      
Skupina od 5 dětí cena za osobu      
Půlroční platba (17 lekcí)

1 500 Kč

     
         
V případě výuky u žáka/studenta si účtujeme příplatek za cestu – po ČB od 50 Kč, mimo ČB na doptání (záleží na dojezdové vzdálenosti)
Vysvětlivky: * Cena se odvíjí podle počtu lekcí, které připadnou na daný měsíc (4 – 5 lekcí).
  ** Skupinový kurz: zobcová flétna. Ostatní = individuální kurz.
  *** V ceně kurzu jsou započteny používané materiály.  
  **** Vztahuje se na školní pololetí od 1.9.2021 do 31.1.2022 – 19 lekcí.