Kostka se od 10.5. 2021 opět otevírá!

S velkou radostí Vám sdělujeme, že od pondělí 10. 5. začínáme opět s prezenčními lekcemi! Samozřejmě za dodržení veškerých nařízených hygienických pravidel. Moc se na Vás těšíme!

Podmínky účasti na prezenční výuce:

1. doložení negativního výsledku testu (antigenního nebo PCR), případně pro děti čestné prohlášení zákonných zástupců o negativním testování žáka ve škole (s uvedením dne a času provedeného testu), případně potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (platí 90 dní od prvního pozitivního testu) či potvrzení o ukončeném očkování (bez testu je možné po očkování přijít nejdříve 14 dní po aplikování druhé dávky). Výsledek testu nesmí být starší 72 hodin.

2. ochrana dýchacích cest (děti do 15 let třívrstvá chirurgická rouška, dospělí respirátor třídy FFP2 nebo jiná ochrana zajišťující stejný účinek) – výjimku tvoří výuka hry na dechové nástroje a zpěvu

3. hygiena a dezinfekce rukou

4. v učebně je maximální počet 3 žáků/studentů a k nim 1 lektor

Pro zjednodušení a zrychlení celého procesu Vás prosíme, abyste k nám chodili již otestovaní. Pro všechny případy budou samozřejmě testy i na místě (za poplatek – bohužel se na nás dlouhá uzávěra podepsala a není pro nás reálné Vám antigenní samotesty poskytnout zdarma).

Všichni lektoři a zaměstnanci Universa v Kostce jsou poučeni o pravidlech a budou dělat vše pro to, aby u nás bylo pro Vás bezpečno.

Těšíme se na Vás!