Anglický tábor SUPERHRDINŮ

17. – 21.8.2020

Voláme všechny superhrdiny ve věku 6 – 16 let na tréninkový tábor plný angličtiny, kamarádů, her, bojovek a další zábavy! Miluješ superhrdiny? Pak neváhej a získej jejich schopnosti!

V průběhu tábora projdete výcvikem, v němž budete získávat jednotlivé superschopnosti, které se naučíte používat v praxi.

Anglický tábor superhrdinů

Tábor má základnu v prostorách na adrese U Černé věže 14, České Budějovice, vedoucí tábora: Mgr. Andrea Procházková, DiS., Bc. Andrea Doudová

Maximální kapacita je 14 dětí, minimální počet účastníků 5.

Cena: 2900 Kč.

V ceně tábora je zahrnuto:

 • každý den 2x svačina, 1x oběd, pitný režim
 • Celodenní výlet do Adrenalin parku a zámeckého parku v Hluboké nad Vltavou (změna vyhrazena v případě nepřízně počasí)
 • veškerý materiál pro výuku, hry a tvoření
 • odměny a ceny

Způsob platby:

 1. záloha: 50% z ceny do konce května, v případě pozdějšího přihlášení bude termín uzpůsobený individuálně
 2. doplatek: 50% z ceny do 31.7., nejpozději 14 dní před začátkem akce

V případě odhlášení méně než 14 dní před začátkem akce se 20% ze zaplacené zálohy stává nevratných na pokrytí již vynaložených nákladů na účastníka. Záloha i doplatek jsou vratné, pokud odhlášený účastník zajistí náhradníka, který akci v dohodnutém termínu uhradí.

Přihlásit své dítě na tábor můžete zde, přihlášku je nutné přijít osobně podepsat:  Odesláním přihlášky stvrzujete správnost uvedených údajů, souhlasíte se zpracováním, shromažďováním a uchováváním těchto osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vyplněné osobní údaje se shromažďují výlučně pro administrativní účely spojené s pořádáním příměstského tábora a pro umožnění komunikace v souvislosti s konáním akcí Universum v Kostce.
  Zavazujete se, že uhradíte vybraný tábor v datu splatnosti faktury. Při pozdní úhradě faktury má provozovatel právo účtovat si úrok z prodlení, jak je definován § 1977, § 1978 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku. Jsem si vědom/vědoma, že dítě může být z tábora vyřazeno a) ze zdravotního důvodu, b) požádá-li o to zákonný zástupce písemně, přičemž stornopoplatek se řídí pravidly uvedenými výše c) nezaplatí-li zákonný zástupce úplatu za objednané tábory.
  GDPR (ve smyslu souhlasu s pořizováním fotografií apod.) je obsahem tištěné přihlášky, kterou je potřeba před zahájením tábora podepsat zákonným zástupcem.