Opatření týkající se COVID-19

Milí rodiče, studenti a žáčci,

od pondělí 22.11.2021 dochází ke zpřísnění pravidel účasti na různých aktivitách. V tomto příspěvku najdete informace k pravidlům platným v centru volného času a vzdělávání Universum v Kostce.

U dětí a osob před dovršením 18 let věku, které se účastní pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, není nutné prokazování tzv. „bezinfekčnosti“. Avšak v případě měnícího se kolektivu, například tvořivé dílny, se musí kontrolovat O-N, tedy ukončené očkování či prodělání nemoci v posledních 6 měsících. (Výjimkou jsou děti do 6 let, u kterých k žádné kontrole nedochází. U dětí od 6 let stačí čestné prohlášení o negativním výsledku testování ve škole.)

U dětí nad 12 let, které nemají dokončené očkování, ale mají již aplikovanou 1. dávku, je možné prokázání negativním výsledkem PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin, popřípadě též potvrzení o prodělání nemoci ne starší 180 dní či potvrzení o nemožnosti očkování ze zdravotních důvodů.

Dle posledních dostupných informací není možný vstup dospělým osobám, které nemají ukončené očkování či potvrzení o prodělání nemoci ne starší 180 dní. Možnost pokračovat ve výuce je možná v případě výuky u studenta doma, v takovém případě se ale platí cestovné 50 Kč v rámci Českých Budějovic, či přechod na on-line výuku. Nutná je však vždy domluva s konkrétním vyučujícím či lektorem.

I nadále platí výuka v rouškách či respirátorech, vyjma tancování, zpěvu a her na dechové nástroje.

Děkujeme Vám za pochopení.

Vaše Universum v Kostce