Intenzivní angličtina

V létě pro Vás chystáme intenzivní čtyřdenní kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé studenty až do úrovně B2. Každý den proběhnou tři devadesátiminutové bloky, mezi nimiž je 15, respektive 45 minut pauza. Celkem tedy proběhne 24×45 minut výuky. Kurzy budou probíhat ve skupinách od 3 do 6 osob na adrese náměstí Přemysla Otakara II. 21 v uvedených termínech.

Rozřazovací test naleznete zde

Úroveň A0/A1 (začátečníci): 3.7. – 6.7. 2019, 8:00 – 13:30 – obecný kurz pro začátečníky, v němž se naučíte základní fráze, představení, povídání o sobě, rodině, zálibách a svém městě. Seznámíte se se základními slovesy a jejich časováním. Cena: 2600 Kč

Úroveň A2 – hlavní téma „Culture“: 12.7. – 15.7. 2019 8:00 – 13:30 – tématicky zaměřený kurz pro „falešné začátečníky“ až mírně pokročilé studenty. V kurzu se dozvíte zajímavosti o místní i zahraniční kultuře (anglicky mluvících zemí), zvycích, národním jídle apod. a rozšíříte své gramatické znalosti nejen nejpoužívanějších časů. Cena: 2600 Kč

Úroveň B1 – hlavní téma „Literature“: 18.7. – 21.7. 2019 8:00 – 13:30 – tematicky zaměřený kurz pro pokročilejší studenty, v němž rozšíříte své znalosti nejen v použití složitějších časů, přídavných jmen, trpného rodu a budete mít možnost seznámit se s anglickou literaturou současnou i minulou (včetně válečné literatury). Cena: 2600 Kč

Úroveň B2 – hlavní téma „Sitcoms“: 27.7. – 30.7. 2019 8:00 – 13:30 – tematicky zaměřený kurz pro pokročilé studenty, v němž zábavnou formou poznáte britský a americký humor nejen sledováním sitcomů, jako jsou např. The IT crowd, Monty Python, Red Dwarf, Black Books vs. american Ellen. Cena: 2600 Kč

Způsob platby:

  1. záloha: 50% z ceny do konce května, v případě pozdějšího přihlášení bude termín uzpůsobený individuálně
  2. doplatek: 50% z ceny nejpozději 14 dní před začátkem akce

Po odeslání přihlášky Vám bude vystaveny a elektronicky zaslány fakturay na zálohu a doplatek kurzu.

V případě odhlášení méně než 14 dní před začátkem akce se 20% ze zaplacené zálohy stává nevratných. Záloha i doplatek jsou vratné, pokud odhlášený účastník zajistí náhradníka, který akci v dohodnutém termínu uhradí.

Přihlásit se můžete zde: